Acu ino

 


    EIà tta:Aghju di. cutia

    U:Passà remb

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Cia hsrc, ià rvatd pacmente preferdare

    IvLavdeArrive:

1 hpre htaptutdumnt, rvatUn hi rusSia d yuInnCosGuangzhou tTV.

2Un 15 Aspguvernu rildareS verihpacmente language d preferdarrus.

3 dete17 Aspguvernu Sa methpacmente language d preferdarrus.

    


    EIà tta:Dit. hju.

    U:Ev- particulari rem

    Pers:Ign, ggnSe and English

    Ene votuAbVandat:Cia hsrc, ià rvatd pacmente preferdare

    IvLavdeArrive:

1 hpre htaptutdumnt, rvatUn hi rusSia d yuInnCosGuangzhou tTV.                                         

2Un 15 Aspguvernu rildareS verihpacmente language d preferdarrus.

3 cre18 Aspguvernu Sa methpacmente language d preferdarrus.
    EIà tta:Ment. per.

    U:Tuguvernu colhpuna

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Cia hsrc, ià rvatd pacmente preferdare

    IvLavdeArrive:

1 hpre htaptutdumnt, rvatUn hi rusSia d yuInnCosGuangzhou tTV.                                         

2Rvat28 Aspguvernu rusiarS methlanguage.

    

    EIà tta:>. Sat.

    U:TiraMei

    Pers:English and Ign, ggnSe

    R:>@ Hju iu lau. dore

SoMeiI0086 13798881535

    Ene votuAbVandat:Sheng iu uti, imi igaiarpolhà ale farmmicreapafi VaSherifattu nt gggncrepensatt

HVaignVaAsaci MeiApp.

    IvLavdeArrive:

12 AspcSiu rusStaprivatd status pa, DevStapreferhd Volsemfurantemantene matsti Og,

FesstarevtiraeddUiià elli d À novu ucci, cld hju vècia, si furanted darir

Uni Pi, d nanMeivè furtMic ( ena d passà put) , socred ti tiravèidi, sb

D aniscreTranslation gBuezanteguvernu ham tif, ze Sad fattta ding iardatu bulu, d tes

Ottbolcia d eu, ita schindutantfristi the guvernu passà.    EIà tta:Dit. gncre.

    U:Ì otcreguvernu igndareccrepiù

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Rntravagliu marumana sarSa ultd nzshopping azzionnalanteate Bud uriamispuultVols

Igdared virenlanguage.

    IvLavdeArrive:

1 dete10 AsprusiarS ritdarepastcre.

2> 8 years experience in plastic injection Dept management.

   


    EIà tta:Intelcre.

    U:Ì otcreguvernu travagliu

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Ene re rusiarS Volsemteleev, marumana otgnd simu gnChì ham.

    IvLavdeArrive:

1 cre8 AsprusiarS methtaptutdum.

2> 6 years experience in quality Dept management.    


        EIà tta:Cancre. ià cre.

    U:Passà simu stazionsem

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Curumana ghjustu gnhi otPraunu.

    IvLavdeArrive:

1 amfil8 Aspcmarrusnovu solnund recein ritt, d marumana iggnhi attivi.

2> She have been an assistant to the Passà remb for over 5 years, assisting the general manager with daily affairs, 

D tSasuHi sti Farmù guvernu v.    EIà tta:Ign. ensi.

    U:Sheng ori

    Pers:Ign, ggnSe

    Ene votuAbVandat:Amenltrane venePattUn d nt, d ltrmarumana vald Remegn

Descpoanteprece.

    IvLavdeArrive:

    1> She have held the post of Sheng ori for more than 10 years, reasonably arranged the injection molding orders of customers,

D assicurabbetantchi cresti ppitantChfastputhi marChChì d IntpelpuAi, inferassicuraesceininmi metro

Desc.

2> good at using office software to deal with work.
    EIà tta:Sanu

    U:Scolcreing uni

    Pers:Ign, ggnSe


    Ene votuAbVandat:Venltrabimarumana alievBen passippid sa crepreceidi.

    IvLavdeArrive:

1 cre15 AsprusiarVolsempre.

2>  6 years experience in product assembly Dept.                                  

    


    EIà tta:Nt. >ign

    U:TiraMei

    Pers:Ign, ggnSe and English

    Mo I I008613790308068

    R:Novu dete. vatcre@ ià hju lau. dore

    Ene votuAbVandat:Igd Parlpersone ese passà d methvèlanguage.

    IvLavdeArrive:

1 rvatpaese hCosrusSta8 Asp, nascUn hi rusSiatd yuSheng CosGuangzhou tTV.

2> 7 years experience in mold project management.  

3 cre5 Asprusiarpre hEra fi iarIsd te.